Toegangscontrole systeem nodig? Peter Visser Techniek

Toegangscontrole

Met een toegangscontrolesysteem controleert en regelt u de toegang tot uw gebouw of delen daarvan.
Op deze manier kunt u bepaalde (groepen) mensen toegang geven tot die delen van het gebouw of kantoor,
waar ze ook werkelijk mogen verblijven.

Daarnaast wordt ook geregistreerd wie wanneer in welke ruimte is geweest. (tijdregistratie)